诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 享太廟樂章 崇德舞


郊廟歌辭 享太廟樂章 崇德舞
作者: 張說
朝代:
郊廟歌辭 享太廟樂章 崇德舞
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'xiang', 'tai', 'miao', 'le', 'zhang', 'chong', 'de', 'wu']
皇合一德,朝宗百神 。
['huang', 'he', 'yi', 'de', 'chao', 'zong', 'bai', 'shen']

削平天地,大拯生人 。
['xue', 'ping', 'tian', 'di', 'da', 'zheng', 'sheng', 'ren']

上帝配食,單于入臣 。
['shang', 'di', 'pei', 'shi', 'dan', 'yu', 'ru', 'chen']

戎歌陳舞,曄曄震震 。
['rong', 'ge', 'chen', 'wu', 'ye', 'ye', 'zhen', 'zhen']


简体:
郊庙歌辞 享太庙乐章 崇德舞
皇合一德,朝宗百神 。
削平天地,大拯生人 。
上帝配食,单于入臣 。
戎歌陈舞,晔晔震震 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 享太廟樂章 崇德舞