诗词名句
诗词鉴赏

詠螢


詠螢
作者: 于季子
朝代:
詠螢
拼音:
['yong', 'ying']
卉草誠幽賤,枯朽絕因依 。
['hui', 'cao', 'cheng', 'you', 'jian', 'ku', 'xiu', 'jue', 'yin', 'yi']

忽逢借羽翼,不覺生光輝 。
['hu', 'feng', 'jie', 'yu', 'yi', 'bu', 'jue', 'sheng', 'guang', 'hui']

直念恩華重,長嗟報効微 。
['zhi', 'nian', 'en', 'hua', 'zhong', 'zhang', 'jie', 'bao', 'xiao', 'wei']

方思助日月,爲許願曾飛 。
['fang', 'si', 'zhu', 'ri', 'yue', 'wei', 'xu', 'yuan', 'ceng', 'fei']


简体:
咏萤
卉草诚幽贱,枯朽绝因依 。
忽逢借羽翼,不觉生光辉 。
直念恩华重,长嗟报效微 。
方思助日月,为许愿曾飞 。

转载请注明出处诗词网 » 詠螢