诗词名句
诗词鉴赏

原上新居十三首 五


原上新居十三首 五
作者: 王建
朝代:
原上新居十三首 五
拼音:
['yuan', 'shang', 'xin', 'ju', 'shi', 'san', 'shou', 'wu']
春來梨棗盡,啼哭小兒飢 。
['chun', 'lai', 'li', 'zao', 'jin', 'ti', 'ku', 'xiao', 'er', 'ji']

鄰富雞常去,莊貧客漸稀 。
['lin', 'fu', 'ji', 'chang', 'qu', 'zhuang', 'pin', 'ke', 'jian', 'xi']

借牛畊地晚,賣樹納錢遲 。
['jie', 'niu', 'geng', 'de', 'wan', 'mai', 'shu', 'na', 'qian', 'chi']

牆下當官路,依山補竹籬 。
['qiang', 'xia', 'dang', 'guan', 'lu', 'yi', 'shan', 'bu', 'zhu', 'li']


简体:
原上新居十三首 五
春来梨枣尽,啼哭小儿饥 。
邻富鸡常去,庄贫客渐稀 。
借牛畊地晚,卖树纳钱迟 。
墙下当官路,依山补竹篱 。

转载请注明出处诗词网 » 原上新居十三首 五