诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 晉朝饗樂章 羣臣酒行歌 一


郊廟歌辭 晉朝饗樂章 羣臣酒行歌 一
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 晉朝饗樂章 羣臣酒行歌 一
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'jin', 'chao', 'xiang', 'le', 'zhang', 'qun', 'chen', 'jiu', 'xing', 'ge', 'yi']
劒佩儼如林,齊傾拱北心 。
['jian', 'pei', 'yan', 'ru', 'lin', 'qi', 'qing', 'gong', 'bei', 'xin']

渥恩頒美祿,咸濩聽和音 。
['wo', 'en', 'ban', 'mei', 'lu', 'xian', 'huo', 'ting', 'he', 'yin']

一德君臣合,重瞳日月臨 。
['yi', 'de', 'jun', 'chen', 'he', 'zhong', 'tong', 'ri', 'yue', 'lin']

歌時兼樂聖,唯待贊泥金 。
['ge', 'shi', 'jian', 'le', 'sheng', 'wei', 'dai', 'zan', 'ni', 'jin']


简体:
郊庙歌辞 晋朝飨乐章 群臣酒行歌 一
剑佩俨如林,齐倾拱北心 。
渥恩颁美禄,咸濩听和音 。
一德君臣合,重瞳日月临 。
歌时兼乐圣,唯待赞泥金 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 晉朝饗樂章 羣臣酒行歌 一