诗词名句
诗词鉴赏

原上新居十三首 三


原上新居十三首 三
作者: 王建
朝代:
原上新居十三首 三
拼音:
['yuan', 'shang', 'xin', 'ju', 'shi', 'san', 'shou', 'san']
長安無舊識,百里是天涯 。
['zhang', 'an', 'wu', 'jiu', 'shi', 'bai', 'li', 'shi', 'tian', 'ya']

寂寞思逢客,荒涼喜見花 。
['ji', 'mo', 'si', 'feng', 'ke', 'huang', 'liang', 'xi', 'jian', 'hua']

訪僧求賤藥,將馬中豪家 。
['fang', 'seng', 'qiu', 'jian', 'yao', 'jiang', 'ma', 'zhong', 'hao', 'jia']

乍得新蔬菜,朝盤忽覺奢 。
['zha', 'de', 'xin', 'shu', 'cai', 'chao', 'pan', 'hu', 'jue', 'she']


简体:
原上新居十三首 三
长安无旧识,百里是天涯 。
寂寞思逢客,荒凉喜见花 。
访僧求贱药,将马中豪家 。
乍得新蔬菜,朝盘忽觉奢 。

转载请注明出处诗词网 » 原上新居十三首 三