诗词名句
诗词鉴赏

遊長寧公主流杯池二十五首 九


遊長寧公主流杯池二十五首 九
作者: 上官昭容
朝代:
遊長寧公主流杯池二十五首 九
拼音:
['you', 'zhang', 'ning', 'gong', 'zhu', 'liu', 'bei', 'chi', 'er', 'shi', 'wu', 'shou', 'jiu']
登山一長望,正遇九春初 。
['deng', 'shan', 'yi', 'zhang', 'wang', 'zheng', 'yu', 'jiu', 'chun', 'chu']

結駟填街術,閭閻滿邑居 。
['jie', 'si', 'tian', 'jie', 'shu', 'lv', 'yan', 'man', 'yi', 'ju']

鬬雪梅先吐,驚風柳未舒 。
['dou', 'xue', 'mei', 'xian', 'tu', 'jing', 'feng', 'liu', 'wei', 'shu']

直愁斜日落,不畏酒尊虛 。
['zhi', 'chou', 'xie', 'ri', 'luo', 'bu', 'wei', 'jiu', 'zun', 'xu']


简体:
游长宁公主流杯池二十五首 九
登山一长望,正遇九春初 。
结驷填街术,闾阎满邑居 。
鬬雪梅先吐,惊风柳未舒 。
直愁斜日落,不畏酒尊虚 。

转载请注明出处诗词网 » 遊長寧公主流杯池二十五首 九