诗词名句
诗词鉴赏

郊廟歌辭 晉朝饗樂章 再舉酒


郊廟歌辭 晉朝饗樂章 再舉酒
作者: 不詳
朝代:
郊廟歌辭 晉朝饗樂章 再舉酒
拼音:
['jiao', 'miao', 'ge', 'ci', 'jin', 'chao', 'xiang', 'le', 'zhang', 'zai', 'ju', 'jiu']
朝野無事,寰瀛大康 。
['chao', 'ye', 'wu', 'shi', 'huan', 'ying', 'da', 'kang']

聖人有作,盛禮重光 。
['sheng', 'ren', 'you', 'zuo', 'sheng', 'li', 'chong', 'guang']

萬國執玉,千官奉觴 。
['wan', 'guo', 'zhi', 'yu', 'qian', 'guan', 'feng', 'shang']

南山永固,地久天長 。
['nan', 'shan', 'yong', 'gu', 'de', 'jiu', 'tian', 'zhang']


简体:
郊庙歌辞 晋朝飨乐章 再举酒
朝野无事,寰瀛大康 。
圣人有作,盛礼重光 。
万国执玉,千官奉觞 。
南山永固,地久天长 。

转载请注明出处诗词网 » 郊廟歌辭 晉朝饗樂章 再舉酒