诗词名句
诗词鉴赏

與鄭二秀才同舟東下洛中親朋送至景雲寺


與鄭二秀才同舟東下洛中親朋送至景雲寺
作者: 許渾
朝代:
與鄭二秀才同舟東下洛中親朋送至景雲寺
拼音:
['yu', 'zheng', 'er', 'xiu', 'cai', 'tong', 'zhou', 'dong', 'xia', 'luo', 'zhong', 'qin', 'peng', 'song', 'zhi', 'jing', 'yun', 'si']
三十六峰橫一川,綠波無路草芊芊 。
['san', 'shi', 'liu', 'feng', 'heng', 'yi', 'chuan', 'lv', 'bo', 'wu', 'lu', 'cao', 'qian', 'qian']

牛羊晚食鋪平地,鵰鶚晴飛摩遠天 。
['niu', 'yang', 'wan', 'shi', 'pu', 'ping', 'di', 'diao', 'e', 'qing', 'fei', 'mo', 'yuan', 'tian']

洛客盡回臨水寺,楚人皆逐下江船 。
['luo', 'ke', 'jin', 'hui', 'lin', 'shui', 'si', 'chu', 'ren', 'jie', 'zhu', 'xia', 'jiang', 'chuan']

東西未有相逢日,更把繁華共醉眠 。
['dong', 'xi', 'wei', 'you', 'xiang', 'feng', 'ri', 'geng', 'ba', 'fan', 'hua', 'gong', 'zui', 'mian']


简体:
与郑二秀才同舟东下洛中亲朋送至景云寺
三十六峰横一川,绿波无路草芊芊 。
牛羊晚食铺平地,雕鹗晴飞摩远天 。
洛客尽回临水寺,楚人皆逐下江船 。
东西未有相逢日,更把繁华共醉眠 。

转载请注明出处诗词网 » 與鄭二秀才同舟東下洛中親朋送至景雲寺