诗词名句
诗词鉴赏

賦四相詩 門下侍郎平章事王縉


賦四相詩 門下侍郎平章事王縉
作者: 皇甫澈
朝代:
賦四相詩 門下侍郎平章事王縉
拼音:
['fu', 'si', 'xiang', 'shi', 'men', 'xia', 'shi', 'lang', 'ping', 'zhang', 'shi', 'wang', 'jin']
舟檝濟巨川,山河資秀氣 。
['zhou', 'ji', 'ji', 'ju', 'chuan', 'shan', 'he', 'zi', 'xiu', 'qi']

服膺究儒業,屈指取高位 。
['fu', 'ying', 'jiu', 'ru', 'ye', 'qu', 'zhi', 'qu', 'gao', 'wei']

北征戮驕悍,東守輯攜貳 。
['bei', 'zheng', 'lu', 'jiao', 'han', 'dong', 'shou', 'ji', 'xie', 'er']

論道致巍巍,持衡無事事 。
['lun', 'dao', 'zhi', 'wei', 'wei', 'chi', 'heng', 'wu', 'shi', 'shi']

知己不易遇,宰相固有器 。
['zhi', 'ji', 'bu', 'yi', 'yu', 'zai', 'xiang', 'gu', 'you', 'qi']

瞻事華壁中,來者誰其嗣 。
['zhan', 'shi', 'hua', 'bi', 'zhong', 'lai', 'zhe', 'shui', 'qi', 'si']


简体:
赋四相诗 门下侍郎平章事王缙
舟檝济巨川,山河资秀气 。
服膺究儒业,屈指取高位 。
北征戮骄悍,东守辑携贰 。
论道致巍巍,持衡无事事 。
知己不易遇,宰相固有器 。
瞻事华壁中,来者谁其嗣 。

转载请注明出处诗词网 » 賦四相詩 門下侍郎平章事王縉