诗词名句
诗词鉴赏

春宵自遣


春宵自遣
作者: 李商隱
朝代:
春宵自遣
拼音:
['chun', 'xiao', 'zi', 'qian']
地勝遺塵事,身閑念歲華 。
['de', 'sheng', 'yi', 'chen', 'shi', 'shen', 'xian', 'nian', 'sui', 'hua']

晚晴風過竹,深夜月當花 。
['wan', 'qing', 'feng', 'guo', 'zhu', 'shen', 'ye', 'yue', 'dang', 'hua']

石亂知泉咽,苔荒任逕斜 。
['shi', 'luan', 'zhi', 'quan', 'yan', 'tai', 'huang', 'ren', 'jing', 'xie']

陶然恃琴酒,忘却在山家 。
['tao', 'ran', 'shi', 'qin', 'jiu', 'wang', 'que', 'zai', 'shan', 'jia']


简体:
春宵自遣
地胜遗尘事,身闲念岁华 。
晚晴风过竹,深夜月当花 。
石乱知泉咽,苔荒任迳斜 。
陶然恃琴酒,忘却在山家 。

转载请注明出处诗词网 » 春宵自遣