诗词名句
诗词鉴赏

明禪師院酬從兄見寄


明禪師院酬從兄見寄
作者: 李商隱
朝代:
明禪師院酬從兄見寄
拼音:
['ming', 'chan', 'shi', 'yuan', 'chou', 'cong', 'xiong', 'jian', 'ji']
貞吝嫌茲世,會心馳本原 。
['zhen', 'lin', 'xian', 'zi', 'shi', 'hui', 'xin', 'chi', 'ben', 'yuan']

人非四禪縛,地絕一塵喧 。
['ren', 'fei', 'si', 'chan', 'fu', 'de', 'jue', 'yi', 'chen', 'xuan']

霜露欹高木,星河壓故園 。
['shuang', 'lu', 'yi', 'gao', 'mu', 'xing', 'he', 'ya', 'gu', 'yuan']

撕遊儻爲勝,九折幸回軒 。
['si', 'you', 'tang', 'wei', 'sheng', 'jiu', 'zhe', 'xing', 'hui', 'xuan']


简体:
明禅师院酬从兄见寄
贞吝嫌兹世,会心驰本原 。
人非四禅缚,地绝一尘喧 。
霜露欹高木,星河压故园 。
撕游傥为胜,九折幸回轩 。

转载请注明出处诗词网 » 明禪師院酬從兄見寄