诗词名句
诗词鉴赏

导引


导引
作者: 无名氏
朝代:
导引
拼音:
['dao', 'yin']
膺乾兴运,辰火正心房 。
['ying', 'qian', 'xing', 'yun', 'chen', 'huo', 'zheng', 'xin', 'fang']

宗祀继文王 。
['zong', 'si', 'ji', 'wen', 'wang']

典容希阔成昭备,彬郁づ晖光 。
['dian', 'rong', 'xi', 'kuo', 'cheng', 'zhao', 'bei', 'bin', 'yu', 'hui', 'guang']

因心崇孝申郊侑,内外罄斋庄 。
['yin', 'xin', 'chong', 'xiao', 'shen', 'jiao', 'you', 'nei', 'wai', 'qing', 'zhai', 'zhuang']

神灵欢嘉昌绵瓞,受福介无疆 。
['shen', 'ling', 'huan', 'jia', 'chang', 'mian', 'die', 'shou', 'fu', 'jie', 'wu', 'jiang']


简体:
导引
膺乾兴运,辰火正心房 。
宗祀继文王 。
典容希阔成昭备,彬郁づ晖光 。
因心崇孝申郊侑,内外罄斋庄 。
神灵欢嘉昌绵瓞,受福介无疆 。

转载请注明出处诗词网 » 导引