诗词名句
诗词鉴赏

夜直中書省寄左省子容公


夜直中書省寄左省子容公
作者: 劉摯
朝代:
夜直中書省寄左省子容公
拼音:
['ye', 'zhi', 'zhong', 'shu', 'sheng', 'ji', 'zuo', 'sheng', 'zi', 'rong', 'gong']
膺門早歳預登龍,儉幕中間托下風 。
['ying', 'men', 'zao', 'sui', 'yu', 'deng', 'long', 'jian', 'mu', 'zhong', 'jian', 'tuo', 'xia', 'feng']

敢謂彈冠煩貢禹,毎思移疾避胡公 。
['gan', 'wei', 'dan', 'guan', 'fan', 'gong', 'yu', 'mei', 'si', 'yi', 'ji', 'bi', 'hu', 'gong']

論文青眼今猶在,報國丹心老更同 。
['lun', 'wen', 'qing', 'yan', 'jin', 'you', 'zai', 'bao', 'guo', 'dan', 'xin', 'lao', 'geng', 'tong']

夜直沈迷坐東省,齋居清絕望南宫 。
['ye', 'zhi', 'shen', 'mi', 'zuo', 'dong', 'sheng', 'zhai', 'ju', 'qing', 'jue', 'wang', 'nan', 'gong']


简体:
夜直中书省寄左省子容公
膺门早歳预登龙,俭幕中间托下风 。
敢谓弹冠烦贡禹,毎思移疾避胡公 。
论文青眼今犹在,报国丹心老更同 。
夜直沈迷坐东省,斋居清绝望南宫 。

转载请注明出处诗词网 » 夜直中書省寄左省子容公