诗词名句
诗词鉴赏

蕭山祗園寺


蕭山祗園寺
作者: 丘丹
朝代:
蕭山祗園寺
拼音:
['xiao', 'shan', 'zhi', 'yuan', 'si']
東晉許徴君,西方彥上人 。
['dong', 'jin', 'xu', 'zheng', 'jun', 'xi', 'fang', 'yan', 'shang', 'ren']

生時猶定見,悟後了前因 。
['sheng', 'shi', 'you', 'ding', 'jian', 'wu', 'hou', 'le', 'qian', 'yin']

靈塔多年古,高僧苦行頻 。
['ling', 'ta', 'duo', 'nian', 'gu', 'gao', 'seng', 'ku', 'xing', 'pin']

碑存纔記日,藤老豈知春 。
['bei', 'cun', 'cai', 'ji', 'ri', 'teng', 'lao', 'qi', 'zhi', 'chun']

車騎歸蕭詧,雲林識許詢 。
['che', 'qi', 'gui', 'xiao', 'cha', 'yun', 'lin', 'shi', 'xu', 'xun']

千秋不相見,悟定是吾身 。
['qian', 'qiu', 'bu', 'xiang', 'jian', 'wu', 'ding', 'shi', 'wu', 'shen']


简体:
萧山祗园寺
东晋许徴君,西方彦上人 。
生时犹定见,悟后了前因 。
灵塔多年古,高僧苦行频 。
碑存才记日,藤老岂知春 。
车骑归萧詧,云林识许询 。
千秋不相见,悟定是吾身 。

转载请注明出处诗词网 » 蕭山祗園寺